Hur kommer elen från vindkraftverket in i hushållen?

När man har transporterat och satt upp de enorma tornen med roterande propellrar, så väntar markinstallationen. Man ansluter normalt vindkraftverken med jordkablar på 20 kV och dessa grävs ned under de lokala vägarna som bilarna färdas på. Dessa kablar leder till en transformatorstation som hör till vindkraftsparken och när strömmen har kommit hit, fortsätter den vidare till det nationella elnätet som försörjer varje svensk. Strömmen kommer till elnätet via en luftledning, vars spänning varierar beroende på hur stor själva utbyggnaden är och hur många som ska använda sig av den. Även storleken på ledningen har betydelse. Om sträckan är betydligt längre och färdas över hav, så används kabel med likström i högspänning.

Vägarna har stor betydelse

Intill ett vindkraftverk eller åtminstone inte långt ifrån det, behövs en väg som inte är smalare än ca 4,5 meter. Det kan således räcka med en skogsväg men en bil ska kunna färdas på den. Finns inte det måste man skapa en väg men helst vill man använda sig redan befintliga vägar. Ytan runt själva kraftverket kan variera och det beror också på hur stor kranen är samt vilken typ av kran som det handlar om. Invid tornet behövs vanligtvis en yta som motsvarar några parkeringsplatser och då talar man bara om ett torn. Kan man sedan ytterligare avvara någon procent av skogen intill, så är det bra, men man brukar dock inte ta av ett redan etablerat skogsbruk som ligger intill för att använda som areal såvida det inte används.

Återbetalning av energi

Man brukar säga att det tar ca ett halvår eller 7 månader för att få tillbaka all den energi som har gått åt när man installerade vindkraftverket. Detta motsvarar dock endast en procent av ett vindkraftsverk sammanlagda elproduktion under hela dess livslängd. Varje turbin brukar ha en livslängd på drygt 20 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *