Att arbeta med vindkraft

Man skulle kanske tro att vindkraftverken helt sköter sig själva och visst är det så i viss utsträckning. Men faktum är att det krävs mycket personal till diverse saker för att hålla igång dem och laga delar som kan ha gått sönder eller behöver underhåll. Det kräver god kunskap och utbildning, eftersom det inte bara går att läsa sig till informationen via nätet. Dels kan man börja att inrikta sig på vindkraft redan i gymnasiet via El-och Energiprogrammet, men än så länge har det inte fokuserats lika mycket på just vindkraft som man skulle kunna önska. Med en viss dialog mellan skolor och Energimyndigheten har man dock lyckats få stöd till studier på vissa skolor, bland annat på Gotland.

Studier på högskolenivå

På högskolor och universitet erbjuds emellertid flera utbildningar som inriktar sig på vindkraftverk. Man kan även ansöka via regeringens satsningar på reparatörer och utbildad personal. Då ser också kraven på antagning annorlunda ut.

Förutom ett starkt intresse och en viss nivå på betygen, ställs det också höga krav på fysiken, eftersom man arbetar på höga höjder. Därför krävs också ett läkarintyg. Dessa kan man få genom att på eget bevåg anmäla sig till ett läkarbesök, men i vissa fall anordnar också skolorna det.

Den beteckning på yrket som man letar efter när man vill arbeta med drift och underhåll är vindkraftstekniker, men i annat fall kan man också studera till ingenjör med inriktning på vindkraftverk. Då kan man också hjälpa till att utveckla nya tekniker och metoder som för vindkraften framåt.

Forskning på vindkraftverk

Att hela tiden sträva efter utveckling och nya tekniker, är något som ligger ingenjörerna varmt om hjärtat och för detta krävs också studier och forskning som kan skapa nya förutsättningar till att tillverka tystare, effektivare och billigare vindkraftverk (beträffande installationskostnader). Den senaste Hexcrete-metoden innebär bland annat en ny turbinteknologi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *