Hur ser vindkraftens framtid ut?

Folk är generellt sett mycket positiva till vindkraft, oavsett var de bor i världen. De negativa aspekterna är få om man exempelvis lägger till sådant som buller och ett icke estetiskt tilltalande intryck i naturen. På grund av att bullret faktiskt kan ha en störande effekt på sömn och bidra till huvudvärk, försöker man eliminera dessa negativa faktorer och skapa ett bättre vindkraftverk som tilltalar fler. Nya tekniker har redan förbättrat vindkraftverken och man har även funderat på att placera en del i havet. Dock kan det medföra ökade kostnader. En möjlighet kan också komma att bilda en slags blandning av solenergi eller vattenkraft och vindkraft som tillvaratar ännu mer energi. Högre turbiner med tystare cirkulation har också skapats och man kan även anta att mindre vindsnurror kan komma att produceras, liknande gamla tiders väderkvarnar för enskilda hushåll eller mindre samhällen.

Vindkraftens livslängd

Ett vindkraftverks turbiner har en genomsnittlig livslängd på 20 år och för att det ska vara lönsamt och dra in alla de pengar som själva installationen och investeringen kostar, måste det hela tiden producera energi. Därför är drift och underhåll en stor del av arbetet och vindkraftstekniker kommer att behövas i framtiden. Det förekommer också mycket forskning på elnätet, eftersom vindkraftverken kommer att utgöra en ännu större del av elproduktionen. Detta ställer också krav på elnätet och dess funktioner och det fordras enorma säkerhetsåtgärder för att både bygga, sätta upp och driva vindkraftverk.

EU och vindkraftverk

Man beräknar att år 2020 kommer 14% av hela EU:s elproduktion komma från vindkraftverk. Det är också en enkel energikälla att använda i de flesta länder i EU då man kan hitta blåsiga fält på många platser. Inom EU-kommissionen har man också startat ett forskningsprojekt för att både förbättra konstruktionerna och utöka de ekonomiska förutsättningarna, då ett vindkraftverk i början kostar mycket pengar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *