Hur vindkraftverken har använts i historien

Trots att man ser vindkraftverken som den nya tidens energikälla, så har denna metod förekommit sedan länge i och med väderkvarnarna man bland annat kan se på Öland. Förutom dessa kvarnar har vind använts i årtusenden för att föra fram segelbåtar och fartyg till havs. Med dagens vindkraftverk kan även segelbåtar och fartyg spara på bränslet genom att använda sig av energin som de roterande propellrarna för med sig. I Babylonien använde man också tidiga vindkraftsinstallationer för att bevattna åkrar och dylikt. De moderna vindkraftverken och även de andra alternativa energikällorna som anses vara en sensation är alltså en utveckling och ett vidare arbete på äldre tiders metoder.

De gamla väderkvarnarna

Alla som varit på Öland kan betrakta de gamla charmiga väderkvarnarna som försåg de intilliggande byggnaderna med energi. Dssa kvarnar uppstod redan flera hundra år före Kristus i samma region som nu tillhör Iran. De hade flera användningsområden, som till exempel malning av korn och vete eller för att pumpa vatten på åkrar och fält. Man använde även kvarnarna till att pumpa upp havssalt från havet för att använda det till maten eller som konservering.

Våra nutida vindkraftverk

Tekniken med väderkvarnar spred sig senare till USA som upprättade över 6 miljoner vindkraftverk under 1800-talets andra hälft. Nu är vindkraftverket den mest uppmärksammade energikällan eftersom den börjar bli den vanligaste även i Europa. Hela 98% av all vindkraft ligger utanför Sverige, trots att vårt avlånga land står för en stor del av denna energikälla på grund av våra blåsiga vidder och fält.

Folk är generellt mycket positiva till vindkraftverk och det bidrar till att de kommer att påverka elförsörjningen markant de kommande tjugo åren. Teknikerna utvecklas också med nya material och bättre torn som ska ge snabbare energi och mindre buller. Man försöker också förhindra att djuren påverkas, speciellt fåglar som kan flyga in i propellrarna. Dock utgör det en mycket liten del av de problem som ett vindkraftverk eventuellt kan orsaka, vilket i sin tur inte är många.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *