Fördelar och nackdelar med vindkraftverk

Trots att de flesta energikällor idag är relativt positiva när det gäller att se ur miljösynpunkt, så kan man dock se nackdelar med alla modeller. Här jämför vi för- och nackdelar med just vindkraftverk som denna sida egentligen handlar om.

Fördelar med vindkraftverk

Den största fördelen med vindkraftverk är att det är den mest energisnåla energikällan. Den har inga bränslekostnader alls och det förekommer inga koldioxidutsläpp. Vindkraftverken utgör heller inga större problem med att de tar upp plats i städerna utan de håller sig ute på fälten. En ny modell av vindkraftverk är att också ställa dem ute till havs på relativt grunda nivåer. Då skapar de inte något som helst problem för boende nära dem som ibland kan uppfatta dem störande både till utseendet och ljudnivån. Dock kostar installationen av dessa vindkraftverk enormt mycket och det är just därför man inte har så många av dem ännu.

Nackdelar med vindkraftverk

Den stora nackdelen med vindkraftverk är installationskostnaderna som det ofta krävs enorma lån för att klara av. Stora banker går in med miljardbelopp och dessa banker kan man jämföra genom låneförmedlare om man ska Låna pengar med freedomfinance som jämför olika lån. Man kan även låna privat från dem, upp till 500 000 kr, men denna summa är mycket liten om man jämför de totala kostnaderna som följer om man ska upprätta ett vindkraftverk.

Förutom de stora investeringarna som ett vindkraftverk medför, kan boende tycka att propellrarna avger alltför mycket buller. Detta kan ge huvudvärk och störa nattsömnen. Många anser också att vindkraftverken är fula som stryk och förstör hela omgivningen. Tyvärr måste man anpassa platsen för vindkraftverket till vart det blåser mest för att dra fördel av vindarna. Numera har högre torn börjat byggas som alstrar mer energi och ger en aning mindre buller.

Som det antytts ovan, kan man nu tänka sig att lägga vindkraftverk ute till havs där de inte påverkar omgivningen i lika stor utsträckning, men det innebär som sagt ännu dyrare investeringskostnader. Man måste även se till att eventuell sjöfart inte hindras eller påverkas i mörker o.s.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *