Alternativa energikällor till vindkraftverken

Förutom vindkraftverken, finns en rad andra energikällor som är mer eller mindre miljövänliga och energisnåla. Vindkraftverken är dock den energikälla som växer mest, då den inte innebär bränslekostnader och koldioxidutsläpp. Den mest störande faktorn är att de kan vara högljudda samt göra sig icke estetiskt tilltalande i landskapet.

Solenergi

En ny populär variant för att utvinna energi, är solenergin som utvinner energi ur solens värme. Detta gör man bland annat med solceller som man fäster på taken och denna metod anses så bra att regeringen nu ger ett bidrag till alla de villaägare som sätter upp dessa solceller. De omvandlar energin till el och värme som kan användas genom att solens ljus träffar solcellens yta, vilket resulterar i en elektrisk spänning. En enda panel ger inte någon hög spänning och därför kopplar man samman flera solpaneler för att det ska bli effektivt.

Vattenkraft

Energi kan också alstras i form av vattenkraft. Man får då energi genom vattnets rörelse. Vattenkraften hör också till den största energikällan i hela Europa idag. Dock kan denna metod främst tillämpas i länder som har tillgång på mycket vatten; då inte bara hav utan även älvar, sjöar och floder. På grund av detta utgör de skandinaviska länderna de störst användarna av vattenkraft, jämsides med Frankrike och Österrike. Norge är Europas största producent.

Biomassa

En gammal och mycket miljövänlig energimetod, är att använda sig av biomassa. Den innebär att man använder sig av gammalt bränsle och avfall från skogsbruk och jordbruk. Denna metod har man använt sig av i tusentals år men den senaste biomassan har utvecklats och innebär flera tekniker. Man kan exempelvis använda sig av pellets som kan brukas för att värma upp mindre bostäder, till avfallsprodukter som kan försörja kommersiella kraftverk som säljer ut elen till företag och hela städer. Biomassa står för ca två tredjedelar av hela den förnybara energin i Europa idag och den är speciellt lämplig i länder med stort skogsbruk som kan använda resterna till bioenergi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *