Hur fungerar vindkraft när det inte blåser?

Vindkraften kräver vindar, men vad händer om det är relativt vindstilla en tid?

Olika lösningar

Lösningen ligger i det övriga elsystemet. Eftersom man inte kan lagra el annat än för hushållsbehov, måste man matcha behovet med att kombinera de övriga kraftverken med vindkraftverken. Då måste man alltså gå via ett elbolag.

Hybrider är också ett alternativ. I Norge har man börjat anpassa behovet genom att variera vindkraft och vattenkraft som får avlösa varandra. När det blåser mycket, sparar man in på vattenkraften och när vinden inte viner lika mycket, tar man hjälp av vattnets krafter.

Samma metod har använts i länder där det inte blåser så mycket som exempelvis i Spanien eller Portugal. Man kan även kombinera solenergi med vindkraft.

Ett annat sätt är att frigöra energi från framtidens alla elbilar som är på uppgång. Man kan styra bort laddningen av elbilar under den värsta höglasttiden och utforma dem så att de även kan stödja elnätet när behovet är där. Det går även att koppla bort kyl och frys under korta tillfällen, för att begränsa den högsta belastningen. Genom att styra elnätet med signaler genom ett chip så skulle man kunna åtgärda avsaknaden av det andra kraftverket, direkt.

Var placerar man ett vindkraftverk?

Var det blåser har stor betydelse när man bestämmer platsen på ett vindkraftverk. Hittills har man placerat landbaserade vindkraftverk på slätter och öppna fält, eftersom friktionen mot marken bestäms av hur “rå” terrängen är. En skrovlig yta som skog och berg, bromsar nämligen in vindarna och energin kommer då inte att bildas i den omfattningen. Vattenytor ger den minsta friktionen, vilket gör det till en fördel att placera vindkraftverk i havet.

Vindhastigheten ökar vid högre höjder och därför är det effektivt att placera ett vindkraftverk på höga berg eller kullar. Men samtidigt påverkas också vindturbinen av de starka vindarna och detta innebär högre påfrestningar för dem.