Vindkraften som arbete

Vindkraften är en bransch som sysselsätter mycket folk. Man hade ju kunnat önska att det bara vore att bygga vindkraftverken så skulle de sätta igång och spara pengar och skona miljön från negativ påverkan men så enkelt är det ju sällan eller aldrig med någonting, inte med vindkraftverken heller. Ibland går saker snett och snurror och turbiner behöver underhållas och repareras och för detta behövs personal som är specialutbildade på just detta område. Det finns speciella utbildningar på området och utbildningen leder till att man blir internationellt efterfrågad eftersom vindkraften är här för att stanna och ständigt byggs ut och utvecklas.

Yrkesinriktade utbildningar erbjuds på bland annat högskolor och universitet. Tidigare har man även anordnat utbildningar inom ramen för regeringens satsningar på vindkraftsutbyggnad och den möjligheten kan vara värd att undersöka i de fall man intresserar sig för området. I de fall vindkraftsreparatörer utbildas som en av regeringen sanktionerad satsning ser kraven annorlunda ut än vid antagning till högskola och universitet där betygskraven, utöver grundläggande högskolebehörighet, är lägst betyget godkänt i Svenska A, Svenska B, Engelska A och Matematik A. Godkänt läkarintyg för höghöjds-arbete krävs i de flesta fall eftersom mycket av arbetet bedrivs på höga höjder vilket ställer höga krav på fysisk förmåga. Läkarintyget får man med hjälp av ett läkarbesök man själv ombesörjt men i vissa fall erbjuder lärcenter och skolor möjligheten att träffa en läkare. Utbildningsbenämningen man ska söka efter för att arbeta med service, drift och underhåll med inriktning på vindkraftverk är Vindkraftstekniker.

Energibranschen är en av de snabbast växande branscherna på arbetsmarknaden och beräknas så förbli då utvecklingen på området går snabbt. Det är en spännande och intressant bransch som öppnar upp många möjligheter i såväl Sverige som internationellt. Ett framtidsyrke för den som lockas av en bransch i ständig utveckling och en hållbar framtid som vision.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *