Vindkraften och framtiden

Vad gäller framtiden och vindkraften får man anta att utvecklingen kommer att anpassas efter kraven från omvärlden. Negativa röster har framhållit vindkraftsparkernas negativa inverkan på den omgivande miljön och därför kommer strävan att vara att i möjligaste mån eliminera denna negativa påverkan. Det kan även tänkas att man i framtiden kommer att ta fram något av en hybrid mellan sol och vindkraft som tillvaratar kraften från väderleken på ett mer optimalt sätt. Troligtvis kommer det även att bli vanligare med mindre storlekar av vindsnurror mer lämpade för enstaka hushåll. Sådana finns redan idag men det blir troligtvis en mer utbredd användning av den typen av mindre vindkraftverk inom en inte allt för avlägsen framtid. De positiva rösterna är fler än de negativa när det gäller vindkraften.

Framtida generationer kommer troligtvis att vara mer inriktade mot hållbar energi och den typen av energiframställning kommer att vara det naturliga. Kritiska röster av idag hämtar sin kritik utifrån den gamla världens teknik. När det gäller förnyelsebar energi får man anse att världen i tiden runt millennieskiftet har genomgått ett paradigmskifte på energiområdet och de negativa rösterna tillhör i majoriteten av fallen de människor som vant sig vid dåtidens energiproduktion. Vindkraften är framtiden. Tillsammans med solkraften och ännu icke upptäckta energitekniker kommer vindkraften att vara vad som försörjer världen med elektricitet. Vad det handlar om är jordens klimat och människornas överlevnad. Att framställa förnybar energi ingår som ett led i att vända den negativa klimatpåverkan som bland annat äldre tiders och de gamla systemens energiframställning orsakat.

Vi har fortfarande ett val, vi står fortfarande i vägskälet mellan äldre energiframställning och den förnyelsebara och hållbara formen av energiframställning. Men valet vi kommer att tvingas göra är också ett annat; ska vi skapa en värld för oss idag eller en värld som framtida generationer kan ta över? I de fall vi tänker på framtiden måste vi ta vårt miljöansvar här och nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *