Vindkraften i historien

Vindkraften har en mycket lång historia och det är ett misstag att tro att det är en nymodig framställning. Däremot kan man tycka vad man vill om dagens vindkraftverk. Kanske hade man kunnat lära något av gamla tiders vindkraftteknik.

I ventilation och som kraft för segelbåtar har vinden använts sedan urminnes tider. I det gamla Babylonien användes vindkraftskonstruktioner som energi till bevattningsprojekt. Man kan inte beskylla äldre tiders uppfinnare och arkitekter för att vara korkade eller tro att den moderna tidens människor skulle vara längre framskridna vad gäller uppfinningar och teknik för det finns ingenting som tyder på några såna skillnader. Tvärtom, utan dagens IT-teknik och utan några trådlösa nätverk framställde man med hjälp av vinden genialiska konstruktioner som bevattningssystem och pumpar som försåg befolkningen och boskapen i torra områden med det livsnödvändiga vattnet.

De första väderkvarnarna såg dagens ljus redan på 800-talet före Kristus i Sistan, en region i Iran på gränsen till Afghanistan. Väderkvarnarna användes för att mala korn och vete samt för att pumpa upp vatten till människor och boskap samt för att bevattna åkrar och marker. PÅ 1000-talet användes vindkraftverk och väderkvarnar för att pumpa upp salt från havsbottnarna. Saltet användes sedan för bland annat matlagning och konservering.

Något annat man använde vindkraftverk och väderkvarnar till var rörliga statyer, ofta föreställande dåtidens stora, och troligtvis fåfänga, män och ledargestalter. I det medeltida England tillhörde vattenkraften i regel den besuttna adeln och därför utgjorde vindkraften en viktig resurs för medelklassen. Vindkraften hade också den fördelen gentemot vattenkraften att den inte frös under vintertid.

Tekniken med väderkvarnar spred sig över välden och i den amerikanska mellanvästern fanns mellan 1850 och 1900 cirka 6 miljoner vindkraftverk på farmarna runt den vilda västern. Historien säger inte mycket om svenskarnas förhållande till vindkraft och väderkvarnar så kanske hade vi en större förkärlek för vedeldning och i såna fall är ju vindkraften en nymodighet för oss trots allt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *