Vindkraft och miljöpåverkan

Vad gäller vindkraftens miljöpåverkan så går åsikterna isär. Tanken med vindkraften är att bespara miljön negativ miljöpåverkan från gamla energikällor som kolkraftverk. Även kärnkraftverken kan ur miljösynpunkt anses vara ett dåligt alternativ i jämförelse med vindkraften. Svenska kärnkraftverk har inte haft någon direkt negativ miljöpåverkan i likhet med de problem man haft i till exempel Tjernobyl och Fukushima men man kan ändå inte bortse ifrån de negativa konsekvenser som de facto kan uppstå till följd av kärnkraftsutnyttjande. Med vindkraft lider man inte den typen av risker.

Utvecklingen vad gäller energin kan komma att gå i två olika riktningar. I de fall prospektering av uran ur svensk urgrund resulterar i uran-brytning kan uranet komma att utgöra en del av den framtida energiutvinningen. Förvaringen av uttjänt uran kommer i detta fall att ske på svensk mark i svenskt urberg. Farorna med detta anses små men i de fall problem uppstår är det svårt att överblicka konsekvenserna av ett sådant problem. Riskerna med förvaring av uran i svenskt urberg beräknas också bestå under hundratusentals år, varför dåliga beslut idag kommer att ge återverkningar för framtidens svenska innevånare. Ur det perspektivet bör vindkraften anses vara det bättre alternativet.

De som anser att vindkraften medför negativ miljöpåverkan tänker i första hand på den omgivande miljön i form av djur och natur. Fågellivet kring vindkraftparkerna anses ta skada och man nämner även rena skador på fågelbeståndet då fåglar skadas av vindsnurrornas rotorblad. Man argumenterar även emot vindkraften genom att anmärka på de stora plattformarna som vindsnurror och turbiner gjuts fast i och anser att dessa plattformar utgör en del av negativ miljöpåverkan. Andra anser att vindkraftsparkerna förfular miljön och bryter sig ur den omgivande miljön på ett negativt sätt. Dessa klagomål får ändå ses in perspektiv till miljöfördelarna och jämföras med farorna man undviker genom att förhindra utbyggnaden av de sämre alternativen kol- och kärnkraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *