Vindkraft för miljön, hälsan och framtiden

Varför ska man välja vindkraft? Frågan har stötts och blötts och även om tanken med vindkraften är god så har etableringarna fått kritik. Bland de kritiska rösterna nämns till exempel att vindkraftverken istället förstör miljön genom att störa vyer och fågelliv för att nämna något som de kritiska rösterna nämner i samband med vindkraftverk.

Tanken var från början god och det är den fortfarande. Vindkraften är miljövänlig i jämförelse med många andra alternativ. Problemet kan sägas vara att man inte förlikat det svenska folket med själva vindkraftsetableringen. Gillar man den miljö man lever i så kan man naturligtvis uppleva vindkraftverken som störande för miljön så som man är van den. Men detta är ett tankefel. Vänder man på det och börjar tanken med vad som är bra med vindkraften så kan man istället se vindkraftverken som ett framåtskridande, som en utveckling i positiv riktning, som ett modernt miljötänk.

Syftet med vindkraftverken är att minska miljöpåverkan. Att etablera stora vindkraftparker behöver inte vara förutsättningen för att utvinna vindkraft. Det finns mindre vindkraftverk för elförsörjning av ett eller ett par hushåll. Man kan alltså investera i vindkraft i mindre skala och på så vis bevara den omgivande miljön från det som man upplever som ett problem med stora vindkraftparker.

Miljön måste komma i första rummet och utifrån de förutsättningarna så är vindkraftverken ett av de bästa valen. Att bygga ett vindkraftverk som täcker el-behovet för ett hushåll är en möjlighet man har idag. Man kan även använda ett mindre vindkraftverk som komplement till solpaneler. Anledningen till att man ska välja vindkraft är att minska användningen av till exempel kolkraft som är synnerligen miljövidrigt ur flera synpunkter, bland annat därför att det inte är bra att leva i miljöer där kolpartiklarna är en del av den luft man andas. Vindkraftverken är ett bevis på positivt miljötänk och därför ett bra val för miljön, hälsan och framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *