Så fungerar energi

Det kan vara intressant att studera hur detta med energi och vindkraft fungerar. Energi är ju alldeles fantastiskt. Egentligen svårt att förstå. Energi är så stort och fantastiskt och används till så mycket i så många sammanhang att det är svårt att förstå att det egentligen är så enkelt som det är. Vad det handlar om är att man tar tillvara på rörelsen och förflyttar rörelsens kraft till en annan mottagare som drar nytta av rörelseenergin. Enkelt!? Ja, och svårt, på samma gång.

Tittar man till exempel på vindkraften så fångar propellrarna, eller bladen, upp vindens rörelse. När propellrarna fångar upp vindens kraft och rörelse överförs det till propellrarna som snurrar. Kraften från de snurrande propellrarna fångas upp av el-aggregat där rörelseenergin söker ett utlopp till exempel ut i sladden som driver en kaffepanna eller vidare till elverket där elektriciteten sprids åt många olika håll. Så enkelt och ändå så svårt att förklara.

Allt började nog egentligen redan när människan uppfann elden, vid tidens början och längre fram, hjulet. Det har varit otaliga uppfinningar på vägen mot den energi vi har i hemmen idag så att peka på någon specifik upphovsman till elektriciteten vore egentligen orättvist. Alessandro Volta var den person som var upphovsmannen till batteriet. Samuel Morse var den förste som egentligen la grunden för den moderna användningen av energin genom sin uppfinning telegrafen. Marie Curie var forskaren som la grunden till atomenergin med sin kärnforskning. Och så håller det på, det ena avlöser det andra och varje uppfinning är en utveckling av en tidigare och allt började alltså redan på stenåldern eller till och med innan dess.

Summan av energi är alltid konstant. Den kan inte förintas, endast förflyttas. Det är den empiriska vetenskapen kring energi som alla tiders uppfinningar kan sammanfattas i. Vindkraften är ett sätt att utnyttja denna naturkraft som energin är.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *